เกี่ยวกับเรา

แอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดสร้างตลาดออนไลน์และส่งเสริมอาชีพพื้นถิ่นด้วยระบบแอปพลิเคชั่น
  • เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ขนส่งในพื้นที่ตำบลเชียงทองมีรายได้
  • ปลอดค่าธรรมเนียมและการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสั่งอาหารและสินค้าต่าง ๆ
  • การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสดหรือโอนให้ผู้ขนส่ง/ร้านค้า

ภาพรวมการบริการ

0
จำนวนผู้ใช้
0
ร้านค้าของเรา
0
จำนวนเมนูอาหาร และสินค้า
0
ผู้บริการขนส่ง

เริ่มใช้บริการกับเราเลย